13.04.2014

Reportáž ze semináře

Image 0

Včera odpoledne Krajanka uspořádala v Knihovně Kroměřížska seminář s názvem "Podpora sociálního podnikání (nejen) na Kroměřížsku". Cílem semináře bylo představit koncept sociálního podnikání a fungující sociální podniky na Kroměřížsku a vést diskuzi o možnostech podpory sociálního podnikání.

Úvodní slova pronesli europoslankyně Olga Sehnalová a kroměřížský zastupitel Richard Kreml. Olga Sehnalová mj. uvedla, že je ráda, že se v Kroměříži začínají objevovat první podnikatelské vlaštovky založené na principech sociální ekonomiky. Rovněž Richard Kreml ocenil aktivity Krajanky a 1. Selského pivovárku a vyjádřil naději, že město Kroměříž bude v budoucnu sociální podniky podporovat.

Šárka Dořičáková ve svém příspěvku vysvětlila základní principy sociálního podnikání a představila své aktivity jako ambasadorky sociálního podnikání pro střední Moravu. Účastníci a účastnice semináře měli možnosti shlédnout dokumentární film o sociální ekonomice a sociálním podnikání v ČR a seznámit se s medailónky několika českých firem (www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/video/772-dokumentarni-film-o-socialni-ekonomice-a-socialnim-podnikani-v-cr).

V druhém bloku semináře o své činnosti informovaly dva kroměřížské sociální podniky: Krajanka – sociální podnik (www.krajankasp.cz) a 1. selský pivovárek v Kroměříži (www.selsky-pivovarek.cz). Andrea Fridmanská, odborná garantaka a projektová asistentka Krajanky, představila sociální část projektu, cílovou skupinu, principy sociálního podnikání a strategické dokumenty, které v rámci projektu vznikly. Majitelka a projektová manažerka Bronislava Šafaříková představila farmářské produkty, dodavatele, zákazníky a konkrétní oblasti práce se zaměstnankyněmi v Krajance.

Majitel 1. selského pivovárku Kroměříž Tomáš Váňa informoval o svém projektu a jeho historii, prozradil jakým způsobem vybíral své zaměstnance a jaká je jeho strategie práce se zákazníky. Na semináři rovněž informoval o plánech 1. selského pivovárku Kroměříž do budoucna.

Pro účastníky a účastnice semináře bylo připraveno bohaté občerstvení, které poskytly oba kroměřížské sociální podniky. O studenou farmářskou kuchyni, fair trade kávu a domácí džusy se postarala Krajanka. Ochutnávku místního lahodného piva zase zajistil 1. selský pivovárek.

Na semináři rovněž proběhla živá diskuze o možnostech podpory sociálního podnikání ze strany města Kroměříže. Zapojili se do ní zastupitelé, potenciální sociální podnikatelky i úřednice města Kroměříž.

Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8