07.03.2014

Krajanka vstoupila do Asociace společenské odpovědnosti

Image 0

Krajanka – sociální podnik se tímto dnem, stal členem Asociace společenské odpovědnosti.

Asociace společenské odpovědnosti (dále jen jako ASO) propojuje odpovědné firmy, veřejnou správu, neziskový sektor, sociální podniky, školy, jednotlivce a tak i dosavadní pohled na společenskou odpovědnost. Bližší informace je možné nalézt pod odkazem :http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/.

Krajanka je podnik, který dodržuje sociální i ekologické principy. Náš provoz je šetrný k přírodě, předcházíme vzniku odpadu a vzniklý odpad důsledně třídíme. Snažíme se rovněž v oblasti ekologie působit edukativně na své zákazníky. Zásadní součástí naší činnosti je podpora místních farmářů a malovýrobců.

Jsme sociální podnik integračního typu. Naším cílem je kromě podpory místní komunity i začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Chceme jim pomoci rozvíjet jejich pracovní kompetence a získat zpět sebedůvěru ztracenou v důsledku dlouhodobé absence z pracovního procesu“, konstatovala Andrea Fridmanská, odborná garantka projektu.

Možnost zařadit se mezi další subjekty podobného řazení Krajanka přivítala s nadšením. „Svým vstupem do ASO dáváme najevo, že odpovědnost vůči životnímu prostředí, místní komunitě, svým zákazníkům a dodavatelům bereme skutečně za vážně,“ dodala paní Šafaříková, provozovatelka prodejny.