21.10.2014

Krajanka se zapojila do přípravy Strategického plánu Kroměříže

Krajanka se zapojila do přípravy Strategického plánu města Kroměříže na léta 2013 - 2023.

Na základě připomínek Platformy pro podporu sociálního podnikání na Kroměřížsku byl Strategický plán města Kroměříž na léta 2013 - 2023 doplněn o prioritní oblast "Sociální podnikání". Výstupem našeho dialogu s městem Kroměříž je samostatná priorita s názvem "Podpora sociálního podnikání jako klíčového nástroje aktivního začleňování osob ohrožených sociálních vyloučením a osob dlouhodobě nezaměstnaných". Ta obsahuje výčet některých aktivit, které by ze strany města měly v následujících letech pomoci rozvoji sociálního podnikání v Kroměříži.

"Jsme rádi, že město akceptovalo naše připomínky a podporu sociálního podnikání v námi navrhované verzi do textu Strategického plánu zahrnulo.  Přestože na rozvoj sociálního podnikání v tomto plánu nejsou přímo alokovány žádné finanční prostředky, považujeme to za první a důležitý krok ke stutečné podpoře ze strany radnice tak, jak je to běžné v řadě jiných měst ČR", uvedla Andrea Fridmanská, odborná garantka sociálního podniku Krajanka.